شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان


استان سیستان و بلوچستان استانی در جنوب شرقی ایران است که دارای جمعیت ۲٬۷۷۵٬۰۱۴ نفر می باشد و پس از کرمان، دومین استان پهناور ایران به شمار میرود. این استان بیشتر آب و هوای گرم و خشک دارد اما در عین حال از گوناگونی آبوهوایی و اقلیمی ویژهای برخوردار است و مناطق کوهستانی، جنگلی و باتلاقی نیز در این استان پهناور به چشم میخورد . زاهدان مرکز این استان از طریق راهآهن با میرجاوه و پاکستان ارتباط دارد و از سوی کرمان هم به راه آهن سراسری ایران متصل است .

1- شهرک صنعتی ایرانشهر

2- شهرک صنعتی کارگاهی ایرانشهر

3- شهرک صنعتی چابهار

4- شهرک صنعتی خاش

5- شهرک صنعتی رامشا

6- شهرک صنعتی زابل

7- شهرک صنعتی زهدان1

8- شهرک صنعتی شهرک صنعتی زهدان2

9- شهرک صنعتی سراوان

10- شهرک صنعتی سرباز

11- شهرک صنعتی نیک شهر

12- شهرک صنعتی کنارک