شهرک های صنعتی استان کردستان


استان کردستان یکی از استانهای ایران به مرکزیت سنندج است که در غرب کشور واقع شده است . مساحت این استان ۲۹٬۱۳۷ کیلومتر مربع معادل ۱ / ۷٪ مساحت کل کشور ایران است. این استان که در دامنه ها و دشت های پراکنده رشته کوههای زاگرس میانی جای گرفته است،

1- شهرک صنعتی بانه

2- شهرک صنعتی بیجار

3- شهرک صنعتی دیواندره

4- شهرک صنعتی سقز

5- شهرک صنعتی سنندج1

6- شهرک صنعتی سنندج2

7- شهرک صنعتی سنندج3

8- شهرک صنعتی سنندج4

9- شهرک صنعتی قروه

10- شهرک صنعتی قروه2

11- شهرک صنعتی کامیاران

12- شهرک صنعتی مریوان