شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی


آذربایجان شرقی یکی از استانهای ایران است که در منطقه آٔذربایجان ایران واقع شده و زمان حکومت پهلوی آذربایجان خاوری نامیده میشد. این استان بزرگترین و پرجمعیت ترین استان ناحیه شمال غربی ایران محسوب میشود. استان آذربایجان شرقی از سمت شمال به جمهوری های آذربایجان، ارمنستان و نخجوان، از سمت غرب و جنوب غرب
به استان آذربایجان غربی، از سمت شرق به استان اردبیل و از سمت جنوب شرق به استان زنجان محدود شده است. این استان دارای آب و هوای سرد کوهستانی بوده و کل محدوده استان را کوهها و ارتفاعات تشکیل داده اند. مساحت استان آذربایجان شرقی ۴۵٬۴۹۱ کیلومتر مربع است.