شهرک های صنعتی استان تهران


مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. این شهر با بیش از ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ تن جمعیت، بیست و چهارمین شهر پرجمعیت جهان و پرجمعیت ترین شهر باختر آسیا به شمار میرود.کلانشهر تهران نیز دومین کلانشهر پرجمعیت خاورمیانه است.