شهرک های صنعتی استان گلستان


استان گُلِستان از استانهای شمالی ایران است. این استان بخشی از استان مازندران بود که در سال ۱۳۷۶ به صورت استانی مستقل به نام گلستان درآمد و گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد. بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرستان آن گرگان است. مذهب بخشی از مردمان این استان تشیع بوده و بخشی از آنان اهل تسنن هستند.