سوالات ثبت شرکت


شرکت چیست؟

شرکت یک بنگاه تجاری است که یک شخص حقیقی و حقوقی یا ترکیبی از هر دو آنهاست که افراد می توانند توانایی های خود را اعم از سرمایه و تخصص و ارتباطات در کنار هم قرار دهند.

چند نوع شرکت داریم؟

طبق ماده 202 قانون تجارت شرکت های تجاری هفت نوع است:

 • شرکت سهامی
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

چرا باید شرکت ثبت کنیم؟

اعتباری که شخصیت حقوقی در قانون تجارت دارد  و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی در قانون تجارت می شود و هر بنگاهی را به سمت ثبت شرکت سوق می دهد.

تفاوت انواع شرکت در چیست؟

 • میزان مسئولیت شرکاء و سهامداران
 • تعداد شرکاء
 • میزان سرمایه شرکت
 • نحوه تقسیم بندی سهام (نوع توافق سهام)

شرایط ثبت شرکت چیست؟

كليه افراد می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند اما با توجه به نوع شرکت، میزان شرکاء و اعضای هیئت مدیره متفاوت می باشد.

در صورتی که افراد بدهی مالیاتی داشته باشند می توانند شرکت ثبت کنند؟

خیر با توجه به ق. ت  و ابلاغیه ای که از سال ۹۵ به اداره ثبت اعلام گردید. مدیرانی که بدهی مالیاتی دارند از ثبت شرکت تا رفع کامل با تعیین تکلیف بدهی منع می شوند و صرفا این افراد به عنوان سهامدار یا شریک اقدام به ثبت شرکت می نمایند.

آیا اگر افراد سوء پیشینه داشته باشند می توانند شرکت ثبت کنند؟

به عنوان شریک یا سهامدار امکان ثبت شرکت را دارند ولی امکان حضور در هیئت مديره را ندارند .(ماده ۱۱۱و ۱۲۶ق.ت)

آیا کارمندان دولت می توانند شرکت ثبت کننده؟

فقط به عنوان شریک یا سهامدار که چهار درصد سرمایه شرکت را دارند امکان ثبت شرکت را خواهند داشت ولی امکان حضور در هیئت مدیره را به دلیل جلوگیری از تبانی جهت امور معاملاتی و مناقصاتی ندارند.

آیا کارمندان دولت می توانند عضو هیئت مدیره باشند؟

خیر به دلیل جلوگیری از تبانی جهت امور معاملاتی و مناقصاتی نمی تواند عضو هیئت مديره باشند.

آیا اگر فردی زیر ۱۸ سال سن داشته باشد می تواند شرکت ثبت کند؟

فقط به عنوان شریک یا  سهامدار امکان ثبت شرکت را دارند. ولی سرپرست قانونی حق امضاء را از فردی که زیر 18 سال سن دارد انجام می دهد.

آيا اگر فردی زیر ۱۸ سال باشد می تواند عضو هیئت مدیره باشد؟

خیر، با توجه به اینکه به سن قانونی نرسیده اند به عنوان عضو هيئت مديره نمی توانند باشند.

آیا شخصی می تواند همزمان در دو شرکت مدیر عامل باشد؟

خیر

فعالیت های خدماتی معمولا در چه قالبی ثبت می شوند؟

معمولا با توجه به درخواست موکل در قالب موسسات غیر تجاری ثبت می شود.

نام شرکت باید چه ویژگی ها و مشخصاتی داشته باشد

حتما باید ریشه فارسی در لغت نامه دهخدا داشته باشد. و جهت عدم تشابه حداقل از2 سیلاب خاص استفاده شود و بهتر است با توجه به نوع فعالیت شرکت اقدام به نام شرکت نمود.

چه نوع شرکت هایی را می توان فقط خدماتی ثبت کرد؟

فقط شرکت های سهامی خاص

چه نوع شرکت هایی تجاری محسوب می شوند؟

شرکت هایی که اقدام به عمل تجاری دارند.( ماده یک قانون تجارت)

اگر یکی از سهامداران شرکت، شخصیت حقوقی خارجی باشد آیا می توان از نام لاتین در نام شرکت استفاده کرد؟

دراین صورت امکان استفاده از سیلاب های نام شرکت لاتین در نام شرکت ایرانی وجود دارد.

چگونه می توان نام خارجی را بدون شرکت خارجی ثبت کرد؟

فقط در قالب ثبت برند امكان پذيراست و یا اینکه شرکت خارجی ثبت شده، اقدام به تاسيس نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی در ایران نماید.

آدرس شرکت باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

آدرس باید کاربری اداری و یا سند اداری  یا تجاری داشته باشد.

آیا می توان در ابتدا آدرسی که اداری نیست را برای ثبت معرفی نمود؟

در موقع ثبت نیاز به آدرس اداری نیست، ولی توصیه نمی شود، زیرا جهت تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی با مشکل مواجه می شوند.

سرمایه شرکت چیست؟

به عنوان اعتبار شرکت و به میزان آورده نقدی یا غیر نقدی شرکاء با سهامداران به آحاد جامعه اعلام می شود.

سرمایه شرکت در انواع شرکت چگونه است؟

سرمایه شرکت به صورت نقدی یا غیر نقدی می باشد (ماده ۹۶ ق. ت)

چه زمانی می توان گفت که شرکت به طور کامل ثبت گردیده است؟

زمانی که منجر به صدور و اخذ آگهی توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری گردد، سپس روزنامه رسمی آن منتشر و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار که برای شرکت معرفی گردیده است چاپ شود.

یک شخص چند شرکت را می تواند به طور همزمان ثبت کند؟

محدودیتی ندارد.

آیا اعضای خانواده می توانند با هم شرکت ثبت کنند؟

بله، در صورت لزوم معرفی بازرس، اعضاء نباید نسبت سببی و نسبی با بازرس داشته باشند.