سوالات ثبت شرکت با مسئولیت محدود


شرکت با مسئولیت محدودچیست؟

شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و سرمایه به سهم الشرکه تقسیم می شود. و هر یک از شرکاء تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.              (ماده ۹۳ ق)

شرکت با مسئولیت محدود حداقل از چند نفر تشکیل می شوند؟

دو نفر(ماده ۹۴ ق. ت)

آیا بازرسی در شرکت با مسئولیت محدود اجباری می باشد؟

خیر، مگر اینکه در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

آیا فرد در شرکت با مسئولیت محدود می تواند عضو خارج از شرکاء باشد؟

بله می تواند ماده ۱۰۳ (ق. ت)

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود کدامند؟

  • تایید نام
  • تنظيم اوراق ثبتی و امضای اوراق
  • صدور آگهی از اداره ثبت شرکت ها ی استان مربوطه
  • چاپ در روزنامه رسمی

چاپ در روزنامه کثیرالانتشار از جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود چه مدارک مورد نیازاست؟

شناسنامه و کارت ملی

آیا در شرکت مسئولیت محدود شریک میتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند؟

بله، با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت

آیا در شرکت با مسئولیت محدود می توان اوراق قرضه منتشر کرد؟

خیر، پیش بینی نشده است.

ارکان شرکت با مسئولیت محدود کدامند؟

  • یک یا چند نفر مدیر از داخل یا خارج
  • مجامع عمومی
  • هیات نظارت (در صورتی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشد.)

در شرکت با مسئولیت محدود حق رای به چه صورت است؟

هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارند دارای حق رای خواهند بود.

در شرکت با مسئولیت محدود ارزیابی آورده غیر نقدی به عهده چه کسی است؟

توسط خود شرکاء و با مسئولیت حقوقی و کیفری آنها ارزیابی شود.

آیا تابعیت شرکت قابل تغییراست؟

به اتفاق آرای شركاء می توان تغییر داد (ماده ۱۱۰ ق.ت)

مدت زمان مدیریت مدیران چند سال می باشد؟

محدودیتی ندارد (ماده ۱۰۴ ق.ت)

آیا در شرکت با مسئولیت محدود سهام وثیقه پیش بینی شده است؟

خیر، پیش بینی نشده است.

آیا محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه معتبر است؟

بله محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.

آیا مدیران نسبت به رقابت ممنوع اند؟

خیر

آیا فرد می تواند در شرکت با مسئولیت محدود هم مدیر عامل و هم رئیس هیئت باشد؟

بله، در صورتی که به تصویب دارندگان سه چهارم  سرمایه  شرکت رسیده باشد یا در اساسنامه پیش بینی شده باشد. (ماده ۱۱۱ ق. ت)

نحوه انحلال در شرکت با مسئولیت محدود به چه صورت است؟

عده از شرکاء که بیش از نصف سرمایه را دارا باشند. (ماده ۱۱۳ ق. ت)

آیا در شرکت با مسئولیت محدود فوت یکی از شرکاء می تواند موجب انحلال شود؟

بله، اگر در اساس نامه پیش بینی شده باشد.

در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به چه صورت تقسیم می شود؟

سرمایه به سهم الشرکه تقسیم می شود.

بیشتر چه افرادی شرکت با مسئولیت محدود ثبت می کنند؟

افرادی که نیاز به بنگاه اقتصادی خانوادگی دارند.

آیا میزان اعتبار شرکت با مسئولیت محدود از شرکت سهامی خاص کمتراست؟

درعرف اقتصاد ایران این طور به نظر می رسد.

آیا بانک ها به شرکت هایی با مسئولیت محدود وام می دهند؟

در عرف اقتصاد ایران بانک ها از اعطای وام به شرکت های محدود به دلیل ضمانت کیفری امتناع می کنند. (ماده ۹۴ ق. ت)

چه راهکاری برای پیشگیری در صورت بروز اختلاف بین شرکاء پیشنهاد می شود؟

در صورت امکان از شرکاء وكالتنامه اخذ شود.

سرمایه شرکت در شرکت مسئولیت محدود نشانگر چیست؟

میزان اعتبار و ضمانت کیفری شرکاء