سوالات ثبت شرکت تضامنی


شرکت تضامنی چیست؟

شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.

در شرکت تضامنی مسئولیت هر یک از شرکاء به چه صورت است؟

مسئوليت شركاء تضامنی است، هر یک از شرکاء به تنهایی مسئول تاییدیه تمام قروض و تعهدات شرکت می باشند.

موضوع عملیات در شرکت تضامنی چگونه است؟

صرفا تجارتی است (ماده ۱۱۶ ق، تجارت)

حداقل تعداد اعضاء برای تشکیل شرکت تضامنی چند نفراست؟

حداقل دو نفرمی باشد.( طبق ماده ۱۱۶ ق.ت)

آیا داشتن اساسنامه و شرکتنامه الزامی است؟

داشتن شرکت نامه الزامی است ولی داشتن اساسنامه اختیاری می باشد.

آیا در شرکت تضامنی شرکاء می توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند؟

خیر مگر با رضایت تمام شرکاء

اگر شخصی به عنوان شریک ضامن وارد شود آیا مسئول قروض قبلی خواهد بود؟

بله. با وجود بدهی شرکت، وارد شرکت می شود.

آیا در شرکت تضامنی می توان اوراق قرضه منتشر کرد؟

پیش بینی نشده است.

ارکان شرکت تضامنی کدامند؟

حداقل یک یا چند نفر مدیر از داخل یا خارج از شرکت

در شرکت تضامنی ارزیابی آورده غیر نقدی بر عهده چه کسی می باشد؟

توسط خود شرکاء و یا مسئولیت آنها ارزیابی می شود.

آیا در شرکت تضامنی می توان مدیر را خارج از شرکت انتخاب نمود؟

بله

آیا در شرکت تضامنی می توان سهام وثیقه سپرد؟

پیش بینی نشده است.

آیا در شرکت تضامنی مدیران می توانند با شرکت معامله کنند؟

بله محدودیت و ممنوعیتی  ندارد.

اگر یکی از شرکاء فوت کند یا بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی اش تصرف شود آیا می توان شرکت را منحل نمود؟

بله. ازعلتهای انحلال است.

آیا می توان با استفاده از حق فسخ یکی از شرکاء، شرکت را منحل نمود؟

در صورتی فسخ شرکت امکان پذیر است که حق فسخ به شرکت در اساسنامه داده  و ذکر شده باشد و تقاضا برای فسخ شرکت باید 6 ماه قبل از فسخ شرکت به صورت کتبی به شرکاء اعلام شود. در صورتی که به حساب شرکت به صورت سالیانه طبق اساسنامه رسیدگی شود فسخ شرکت در موقع ختم محاسبه سالیانه انجام می شود.

تقسیم سود و زیان بین شرکاء در شرکت تضامنی به چه نسبت است؟

نسبت به سهم الشرکه طبق ماده 119 ق.ت