سوالات ثبت شرکت سهامی خاص


مراحل ثبت شرکت سهامی خاص چگونه است؟

  • تایید نام
  • بلوکه کردن ۳۵٪ از سرمایه تنظيم اوراق ثبتی
  • امضای اوراق
  • صدور آگهی از اداره ثبت شرکت ها استان مربوطه چاپ در روزنامه رسمی
  • چاپ در روزنامه کثیر الانتشار

شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و کل سرمایه شرکت توسط موسسین تامین می گردد.

تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام در چیست؟

در شرکت سهامی عام موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و حداقل سرمایه ۰۰۰ , 5۰۰۰ ریال می باشد، که حداقل اعضای هیئت مدیره ۵ نفر می باشد که ۳۵٪ از ۲۰ %سرمایه که توسط موسسین تامین گردیده، باید در بانک تعهد گردد. در شرکت سهامی خاص موسسین كل سرمایه شرکت را تامین می کنند. و حداقل سرمایه 10/000/000 ریال می باشد. حداقل اعضای هیئت مدیره ۳ نفراست. که ۳۵٪ از کل سرمایه باید در بانک تعهد گردد در سهامی خاص، سهامداران اشخاص خاص می باشند. که سهام بین خودشان تقسیم می گردد اما در سهامی عام تنها ۲۰% سرمایه توسط موسسین تامین می گردد.

حداقل اعضاء در شرکت سهامی خاص چند نفر می باشد؟

4 نفر

آیا بازرس در شرکت های سهامی خاص اجباری می باشد؟

بله

حداقل چند نفر سهامدار لازم است؟

4نفر

نحوه ثبت شرکت های سهامی خاص چگونه است؟

  • تایید نام
  • بلوکه کردن ۳۵٪ از سرمایه تنظيم اوراق ثبتی
  • امضای اوراق صدور آگهی از اداره ثبت شرکت استان مربوطه
  • چاپ در روزنامه رسمی
  • چاپ در روزنامه کثیرالانتشار

آیا فرد می تواند در شرکت سهامی خاص مدیر عامل خارج از سهام باشد؟

بله

آیا فرد می تواند در شرکت سهامی خاص عضو خارج از سهامداران باشد؟

خیر

ثبت شرکت سهامی خاص حداقل متشکل از چند نفراست؟

5 نفر که سه نفر به عنوان سهامدار و اعضای هیئت مدیره و ۲ نفر به عنوان بازرسین که می توانند سهامدار باشند یا نباشند .

آیا در شرکت سهامی خاص وجود بازرس ها ضروری است؟

بله

آیا مدیر عامل در شرکت سهامی خاص می تواند خارج از سهامداران باشد؟

بله

آیا مدیر عامل در شرکت سهامی خاص می تواند خارج از اعضا هیئت مدیره باشد؟

بله

آیا اعضا در شرکت سهامی خاص می توانند خارج از سهامداران باشند؟

خیر

آیا رئیس هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص می تواند خارج از سهامداران باشد؟

خیر

آیا رئیس و نایب رئیس می توانند همزمان یک نفر باشند؟

خیر

به منظور انحلال شرکت سهامی خاص چه مدارکی مورد نیاز است؟

دلایل انحلال و تعيين مدير تصفيه ، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به تایید صاحبان سهام به تصویب شده و در سامانه بارگذاری شده و به اداره ثبت شرکت ها پست می شود.

آیا مدیر عامل و رئیس می توانند همزمان یک نفر باشند؟

بله در صورتی که به تصویب بیش از نصف سهامی که حق رای دارند در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی موسس تازه تاسيس رسیده باشد.

چند نفر می توانند برای ثبت سهامی خاص سهامدار باشند؟

حداقل ۳ نفر

آیا می شود هم سهامدار باشید هم بازرس شرکت؟

بله

آیا می شود هم عضو هیئت مدیره باشید هم بازرس؟

بله

آیا می شود همزمان رئیس یا نایب رئیس بود هم عضو هيئت مديره؟

بله

چند نفر سهامدار باید زمان تاسیس صورتجلسه مجمع موسسه جلسه مجمع موسس راامضا کنند؟

حداقل ۲ نقر

وظیفه بازرس در شرکت سهامی خاص چیست؟

اظهار نظر در مورد صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره، اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام

وظيفة مدير عامل چگونه تعریف می شود؟

حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره تعیین و تفویض می گردد.

وظیفه رئیس هیئت مدیره چیست؟

دعوت و اداره جلسه هیئت مدیره و مجامع عمومی که هیئت مدیره دعوت کرده باشد.

حق امضا در شرکت سهامی خاص به چه صورت است؟

در صورتی که در اساسنامه به هیئت مدیره اختیار داده شده باشد نحوه حق امضاء در جلسه هیئت مدیره و با تصویب اعضای هیئت مدیره تعیین می گردد. در غیر اینصورت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

اوراق عادی و اوراق تعهد آور چه تفاوتی دارند؟

اوراق تعهد آور ضمانت اجرایی دارد مانند: چک و سفته، برات، قرارداد و عقود. اما اوراق عادی ضمانت اجرایی ندارد. مانند: مکاتبات اداری و درون سازمانی

آیا سهامدار می تواند حق امضاء داشته باشد؟

بله

به سهامدار و یک عضو می توانند همزمان حق امضا داشته باشند

بله

آیا می توان سهامدار هم شخص حقیقی و هم حقوقی باشد؟

بله

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت چیست؟

دروهله اول فقط مدارک هویتی (همه مواردی که در قرارداد است)

اثر سهامدار شرکت فرد خارجی باشد چه مدارکی مورد نیاز است؟

مدارک پاسپورت که ترجمه رسمی شده و اخذ کد فراگیر

اگر یک شرکت ایرانی و یک شرکت خارجی و یک شخص شرکت ثبت کنند چه مدارک مورد نیاز است؟

مدارک ثبتی شرکت ایرانی و آخرین تغییرات همراه با معرفی نماینده و برگه معرفی نماینده، مدارک ثبتی شرکت خارجی و آخرین تغییرات و همراه با معرفی نماینده که امکی به تایید سفارت رسيده و ترجمه رسمی گردد و مدرک هویتی شخص حقیقی ایرانی و نمایندگان

آیا سهامداران در شرکت ایرانی می تواند ۱۰۰٪ خارجی باشد؟

بله

شرکت سهامی خاص آیا می تواند تبدیل به عام شود؟

بله

اگر شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد نحوه ثبت آن به چه صورت است؟

ابتدا گرفتن موافقت اصولی از سازمان مربوطه سپس مراحل بعدی جهت ثبت شرکت

چه روشی وجود دارد که اول شرکت ثبت شود بعد مجوز گرفت؟

اول ثبت شرکت را با موضوعی که نیاز به مجوز خاصی ندارد ثبت می کنیم. و بعدا اقدام به افزودن الحاقیه به موضوع شرکت کرده یا اینکه موضوع را تغییر می دهیم.

تغيير در اساسنامه شرکت سهامی خاص چگونه است؟

با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

جلسه هیئت مدیره چگونه تشکیل می شود؟

با حضوراکثریت اعضای هیئت مدیره

وظیفه مجمع عمومی عادی در شرکت سهامی خاص چیست؟

تصمیم گیری نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است.

وظیفه مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های خاص چیست؟

هرگونه تغيير در اساسنامه ها در مسیر سرمایه شرکت با انحلال شرکت قبل از موعد

وظیفه جلسه هیئت مدیره چیست؟

تعيين سمت مدیران، سمت، تعيين وضعيت حق امضاء به جز موضوع زمانی که در صلاحیت مجامع عمومی است مدیران دارای كليه اختبارات لازم جهت امور شرکت را دارند. تعیین و محدود کردن اختیارات آن ها با توجه به اختیارات آن ها در اساسنامه امکان پذیر است.

حد نصاب در مجمع عمومی عادی چیست؟

در دعوت اول بیش از نصف سهامی که حق رای دارند و با رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحی. در دعوت دوم با حضور هر تعداد صاحبان سهام که حق رای دارند. با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی

حد نصاب در مجمع عمومی فوق العاده چیست؟

در دعوت اول بیش از نصف سهامی که حق رای دارند با رعایت ماده ۱۰۱ به اصلاحی. دعوت دوم با حضور بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی

اگر مجمع به حد نصاب نرسند چه باید کرد؟

برای بار دوم دعوت به عمل می آید

در صورتی که مجمع عمومی عادی نوبت اول به حد نصاب نرسیدن مجمع عادی نوبت دوم با چه حدنصابی قابل ثبت است؟

هر عده از صاحبان سهام و رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی

حد نصاب مجمع فوق العاده در دعوت دوم به چه میزان است؟

دعوت دوم با حضور بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند. با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی

حد نصاب در مجمع عمومی فوق العاده به چه میزان است؟

در دعوت اول بیش از نصف سهامی که حق رای دارند. با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی،دعوت دوم با حضور بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند.
با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی

برای ثبت صورتجلسات با وجود غایب در جلسه چه کارهایی باید کرد؟

باید آگهی دعوت از سهامداران با رعایت مواد اساسنامه در روزنامه کثیرالانتشار شرکت چاپ شود و دستور جلسه و مكان تشكيل و تاریخ  و ساعت درج گردد.

مقام دعوت کننده در شرکت سهامی خاص کیست؟

هيئت مديره، بازرس یا سهامدار بیش از یک پنجم

چند نفر می توانند مقام دعوت کننده جهت شرکت در مجمع باشند؟

هيئت مديره، بازرس، سهامدار بیش از یک پنجم (با رعایت ماده ۹۵ ق. ت)

چه افرادی می توانند دعوت کننده جلسه هیئت مدیره باشند؟

رئیس هیئت مدیره، مگر اینکه در اساسنامه به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.

افزایش سرمایه از چه محلی قابل انجام است؟

وصول مطالبات شرکت، آورده های نقدی، آورده های غیر نقدی، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، اندوخته اجباری، سود انباشته

 آیا سهامداران می توانند درخواست دعوت و تصویب مجمع دهند؟

بله، با رعایت ماده ۹۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت

چه افرادی باید حتما در مجمع حضور داشته باشند؟

حداقل ۳ سهامدار و افرادی که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.

نحوه خارج کردن سهامداران از شرکت به چه صورت است؟

از طريق نقل و انتقال سهام و ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها

چه افرادی تعداد سهامشان محدود است؟

کارمندان دولت

اگر کارمند دولت باشید می توانید عضو هیئت مدیره باشيد؟

خیر

آیا بازنشستگان دولت می توانند شرکت ثبت کنند؟

بله ، در صورت دارا بودن حکم بازنشستگی می تواند شرکت ثبت کنند.

اگر شخصی به صورت پیمانی کارمند دولت باشد چه شرایطی برای ثبت شرکت دارد؟

همانند سایر افراد می باشد و شرایط خاصی ندارد.

آیا مدیرعامل شرکت سهامی خاص می تواند در شرکت دیگری هم مدیر عامل باشد؟

خیر

آیا رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی خاص می تواند در شرکت دیگری هم رئیس هیئت مدیره باشد؟

مدیر عامل می تواند در شرکت دیگری رئیس هیئت مدیره باشد.

آیا می توان همزمان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره باشیم؟

بله

حداقل چند نفر باید برای تشکیل جلسه هیئت مدیره حضورداشته باشند؟

بیش از نصفی ازاعضای هیئت مدیره

نقل و انتقال سهام در شرکت جزء وظایف کدام مرجع است؟

با توجه به اساسنامه تعیین می گردد.

آیا می توان نقل و انتقال را در جلسه هیئت مدیره انجام داد؟

در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

آیا می توان تغییر آدرس را در جلسه هیئت مدیره انجام داد؟

در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

ارزش اسمی سهام یعنی چه؟

مبلغی است که در اساسنامه برای هر سهم معین شده و این مبلغ روی  ورقه سهم نیز قید می شود.

سهام در شرکت سهامی خاص به چه صورت تقسیم می شود؟

غير قابل تقسیم است، کمتراز یک سهم نمی شود.

آیا سهام اعشاری هم داریم؟

در شرکت هایی که سال تاسیس آنها قدیمی است دیده می شود اما هم اکنون خیر

آیا می شود هم سهامدار باشید و هم نماینده در یکی از شرکت های سهامدار؟

بله

آیا این امکان وجود دارد که سهامدار چند شرکت سهامی خاص بوده؟

بله

آیا این امکان وجود داردهمزمان در دو شرکت عضو بود؟

بله

در شرکت سهامی خاص افزایش سرمایه به چند طریق انجام می شود؟

٢طريق ( صدور سهام جدید/ بالا بردن مبلغ اسمی سهام ) (مگر شرایط خاص باشد)

در شرکت سهامی خاص کاهش سرمایه به چند طریق انجام می شود؟

(طریق کاهش سرمایه اجباری / کاهش سرمایه اختیاری)

آیا می توان در مجمع حق امضاء را مشخص کرد؟

بله در مجمع عمومی عادی

در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی عادی برای تعیین اعضاء هر چند سال باید تمدید شود؟

هر ۲ سال شمسی

در شرکت سهامی خاص بازرس هر چند سال باید تمدید شود؟

1 سال مالی

آیا مدیر عامل می توانند تمدید شود؟

بله

آیا شرکت با مسئولیت محدود می تواند به سهامی خاص تبديل شود؟

خیر