سوالات رتبه


رتبه چیست و چند نوع می باشد؟

مجوزی است که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می شود جهت شرکت مناقصات دولتی

چند نوع رتبه وجود دارد؟

انفورماتیک، پیمانکاری، مشاور

رتبه انفورماتیک چیست؟

به شرکت ها و موسساتی که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت قانونی رسیده باشند و موضوع فعالیت آن ها در اساسنامه صرفا در زمينه انفورماتیک باشد شرکت های انفورماتیکی گفته می شود. رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در واقع یک تقسیم بندی کمی و کیفی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می باشد که در احراز صلاحيت شركت ها برای تمامی پروژه های کامپیوتری از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای شرکت های انفورماتیکی صادر می گردد.

رتبه پیمانکاری چیست؟

برای فعالیت های پیمانکاری و ارائه صلاحیت های پیمانکاران که قصد انجام پروژه هایی با مشخصات زیر را دارند، مطابق رویه های مندرج در آئین نامه صادر و اصلاح می شود. مثال: راه، ابنيه، آب، تاسيسات، نیرو، کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و معدن کاوش های زمینی، مرمت آثار باستانی، ارتباطات

رتبه مشاور چیست؟

این آئین نامه، سندی است که از طرف سازمان، به منظور اعلام صلاحیت مشاور و ارائه خدمات مشاوره صادر می شود.

مرجع صدور رتبه بندی انفورماتیک را نام ببريد؟

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با شورای عالی انفورماتیک کشور

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک چیست؟

مدیرعامل شرکت باید دارای مدرک لیسانس در یکی از زمینه های رایانه، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، صنایع شیمیایی، مهندسی برق یا علوم پایه، به عنوان مثال، فیزیک، آمار و ریاضیات باشد. در صورتی که مدیر عامل دارای مدرک دانشگاهی یا مدرک کاردانی باشد، باید اسناد و مدارک مربوط به سابقه کار با رایانه را ارائه دهد، مقام  مدیرعامل باید تمام وقت باشد.

مدت اعتبار گرید چند سال است و بعد از اتمام زمان مقرر شرکت می تواند مجدد گرید کسب کند؟

یک سال است ، بله حتی می توان گرید بهتری کسب کند.

هشت مورد از شرکتهای زیر مجموعه های رتبه مشاور را ذکر کنید؟

  • شرکت های مشاور در زمینه کشاورزی
  • شرکت های مشاور در زمینه مهندسی آب
  • شرکت های مشاور در زمینه مطالعات کشاورزی
  • شرکت های مشاور در زمينه پست و مخابرات
  • شرکت های انرژی
  • شرکت های مشاور در زمینه معماری و شهرسازی
  • شرکت های مشاور در زمینه صنعت و معدن
  • شرکت های مشاور در زمینه عمران