سوالات مجامع تغییرات


انواع مجامع را ذکر کنید؟

(مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی)

مجمع عمومی موسس چه وظایفی بر عهده دارد؟

  • رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن همچنين به دست آوردن پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تاییدیه مبلغ لازم
  • تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
  • انتخاب اولین مدیران با بازرسان شرکت و تعيين روزنامه كثيرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدی برای سهامداران تا تشكيل اولين مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

ارزیابی آورده غیر نقدی در مجمع عمومی فوق العاده بر عهده چه کسی است؟

کارشناسی رسمی دادگستری

صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در چیست؟

هر گونه تغییر در اساسنامه یا در سرمایه شرکت با انحلال شرکت قبل از موعد باشد

ترتیب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به چه صورت است؟

دعوت اول : با حضور بیش از نصف سهامی که حق رای دارند و با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی،
در دعوت دوم: با حضور بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند و با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی

مدت زمان اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده به چه صورت است؟

تصمیمات به اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه برسد.

صلاحیت مجمع عمومی عادی در چیست؟

تصمیم گیری نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است.

اعتبار تصمیمات مجمع عمومی عادی به چه صورت است؟

در مجمع عمومی، کلیه تصمیات با اکثریت نیمی از اعضای حاضر، به علاوه یک نفر در یک مجمع رسمی معتبر خواهد بود . مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی می باشد.

زمان و هدف از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه چیست؟

سالی یک بار می باشد. در مواقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است جهت رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبلی و صورت دارایی و مطالبات و بدهی شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی

تقسیم سود و اندوخته با تصویب چه مجمعی جایز است؟

مجمع عمومی عادی

آیا بازرس می تواند مقام دعوت کننده در مجمع عمومی عادی باشد؟

بله. چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر دعوت نكند بازرس مكلف است سریعا دعوت نماید.

چه تغییراتی در اساسنامه را می توان در جلسه هیئت مدیره تشکیل داد؟

تغيير آدرس شرکت و شعبه، نقل و انتقال سهام ، تاسیس شعبه در صورتی که اساسنامه پیش بینی شده باشد.

وظیفه جلسه هیئت مدیره چیست ؟

تعیین سمت مدیران، تعیین وضعیت حق امضاء به جز موضوعاتی که در صلاحیت مجتمع عمومی می باشد. مدیران دارای کلیه اختیارات لازم جهت امور شرکت هستند. در صورتی که محدوده فعالیت آنها در زمینه موضوع شرکت باشد. تعیین و محدود کردن اختیارات آنها در اساسنامه امکان پذیر است .