صادرات محصولات کشاورزی


تسهیل در امر صادرات و حذف واسطه ها و تغییر قیمتها به چند برابر قیمت واقعی تا کشور مقصد

به منظور تسهیل در امر صادرات و حذف واسطه ها و تغییر قیمتها به چند برابر قیمت واقعی تا کشور مقصد، پلتفرمی مبنی بر حذف واسطه و ثبت مشخصات محصول راه اندازی گردیده تا از این طریق هر درخواستی مبنی بر خرید کالا که از سوی کشورهای مختلف ارسال میشود، به راحتی بتواند بدون هیچ گونه واسطه ای از خود کشاورز اقدام به خرید نماید.

فکر برتر امر تسهیل در مسیر تحویل کالا و انجام کلیه کارهای مرتبط تا ارسال کالا و به وجود آوردن  مسیری امن برای خریدار و فروشنده را با همکاری بانک های ایرانی در ایران و کشور مقصد را انجام میدهد.