کارت بازرگانی


مجوزی است که با دریافت آن افراد حقوقی و حقیقی می توانند فعالیت صادرات داخلی و خارجی انجام دهند. از این نوع کارت می توان برای صادرات و، واردات ثبت نام و علائم تجاری، اخذ ویزا، و...کاربرد دارد. اتباع غیر ایرانی، دریافت کارت بازرگانی را ندارند. و به عنوان مدیر عامل عضویت حقوقی داشته باشند. و هیچ گونه محدودیتی برای تمدید و استفاده آن وجود ندارد. دارندگان کارت بازرگانی باید در حفظ کارت کوشا باشند.

کارت بازرگانی چیست؟

مجوزی است که با دریافت آن افراد حقوقی و حقیقی می‌توانند فعالیت صادرات داخلی و خارجی انجام دهند.

 
چند نوع کارت بازرگانی وجود دارد؟

1-کارت عضویت 

 2-کارت بازرگانی حقیقی 

 3-کارت بازرگانی حقوقی

   4-کارت بازرگانی تعاونی

   5-کارت بازرگانی سرزمین اصلی

   6-کارت بازرگانی منطقه آزاد

 
کارت بازرگانی چه کاربردی دارد؟

برای صادرات و واردات، ثبت نام و علایم تجاری، اخذ ویزا و .....

 
چه افرادی می‌توانند کارت بازرگانی دیافت کنند؟

افرادی که سابقه کیفری نداشته باشند، مدرک بالای دیپلم داشته باشند، آقایان دارای کارت پایان خدمت باشند البته از سن 21 تا 23 می‌توانند نامه اشتغال به تحصیل دریافت کنند و در خصوص شرکت‌ها فقط کسانی می‌توانند کارت دریافت کنند که در آگهی تاسیس شرکت حتما فعالیت بازرگانی لحاظ شده باشند.


کارت بازرگانی شرکتی چه تفاوتی با کارت بازرگانی شخصی دارد؟

کارت شرکتی به نام شرکت و شخص مدیر‌عامل صادر می‌شود و شرکت را تبدیل به یک شرکت بازرگانی می‌کند. کارت حقیقی به نام شخص صادر می‌شود و فعالیت‌ها شخصی انجام می‌شود. در یک سری از فعالیت‌های بازرگانی همانند واردات مواد شیمیایی و دارو بیشترین امتیاز را شرکت‌ها دارند و تنها با کارت بازرگانی حقوقی می‌توان دارو وارد کرد.


اخذ کارت بازرگانی شخصی چه شرایطی دارد؟

1- برای دریافت کارت بازرگانی شخصی حتما حساب بانکی  یک ساله جاری با 200 میلیون کارکرد یک ساله لازم است درصورتی که حساب کمتر از یک سال می‌توانیم شرایط احراز بگذاریم که ملک معرفی شده دارای سند 6 دانگ به نام شخص و یا همکاری با موسسه‌های دولتی و سازمان‌های مطرح باشد مبلغ 30 میلیون به عنوان اعتبار در داخل حساب به عنوان اعتبار بلوکه شود یا مبلغ سنگین به عنوان حسن اعتبار در داخل حساب جاری گذاشته و با دریافت کارت بلوکه کرد (حساب بانکی نباید دارای چک برگشتی باشد).

 2-یک ملک اداری و یا تجاری جهت ثبت معرفی محل کار لازم است، اگر ملک سرقفلی باشد باید یک تعهدنامه در دفترخانه تنظیم شود. اگر ملک مسکونی باشد ولی کاربرد اداری می‌توان یک اجاره نامه اداری تنظیم کرد.

 داشتن حداقل مدرک دیپلم: در صورتی که شخص زیر دیپلم باشد می‌توان کمیسیون تشکیل داد: 

الف- زیر مجموعه سازمان و نهادهای دولتی 

ب- زیر مجموعه اتحادیه‌ها  

ج- فعالیت در امور تجاری بازرگانی 

د- داشتن حساب بانکی سنگین

 4- نداشتن سابقه پول شویی و کیفری: در صورت نداشتن سابقه می‌توان به مراکز دادگستری مراجعه و در صورتی که از زمان جرم بیش از 2 سال گذشته باشد و مجددا مرتکب جرم نشده باشد می‌توان با دستور قاضی مربوط گواهی سوء پیشینه صادر کرد.


اخذ کارت بازرگانی شرکتی چه شرایطی دارد؟

الف- برای اخذ کارت بازرگانی شرکتی اول باید فعالت بازرگانی در آگهی ثبتی شرکت لحاظ شده باشد.

ب- شرکت باید دارای حساب یکساله جاری باشد،

بند 1: درصورتی که شرکت دارای حساب نباشد می‌توانیم از حساب مدیر‌عامل و یا یکی از اعضای سهام‌دار  و حق امضا دار استفاده کرد.

ج- شرکت باید دارای کد اقتصادی باشد.

ر- اگر شرکت مسئولیت محدود است باید اساسنامه ارایه شود.

ز- آخرین آگهی تغییرات باید ارائه شود.

و-نوع فعالیت باید در اداره ثبت شرکت‌ها لحاظ شده باشد.

ه- تعیین سمت ها

 
برای اخذ کارت بازرگانی شرکتی چه مدارکی مورد نیاز می‌باشد؟

الف- مدارک هویتی شخص مدیر‌عامل

ب- برای آقایان ارائه کارت پایان خدمت

ج- مدارک شرکت شامل آگهی تغییرات روزنامه رسمی، تقاضا نامه، اساسنامه، شرکت نامه (شرکت نامه و اساسنامه برای شرکت‌های سهامی‌خاص).

د- داشتن حساب جاری یک ساله.

ر- داشتن اجاره نامه اداری و یا تجاری و یا سند 6 دانگ.

 ز- عکس 4*3

د- پلمپ دفاتر سال جاری.

ز- اظهار نامه ثبت در دفاتر بازرگانی.

ح- مدرک تحصیلی بالای دیپلم

خ- گواهی عدم سوء سابقه.

و- داشتن کد اقتصادی

ه- صدور گواهی 186

 
برای اخذ کارت بازرگانی شخصی چه مدارکی مورد نیاز می‌باشد؟

الف- مدارک هویتی

ب- ارائه کارت پایان خدمت برای آقایان

ج- دریافت پلمپ دفاتر

د- دریافت اظهار نامه ثبت  در دفاتر بازرگانی از اداره ثبت شرکت‌ها

ه-  حساب بانکی جاری یک ساله و گواهی سوء سابقه

ر- مدرک تحصیلی بالای دیپلم

ز- تشکیل کد کلاسه در مالیات و پیش ثبت نام کد اقتصادی.

 
اخذ کارت بازرگانی به چه نوع ملکی نیاز دارد؟

ملک اداری یا تجاری و سر قفلی با داشتن تعهد در دفترخانه و تنظیم سند رسمی

 
مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی کدام اند؟

اگر تمدید کارت بیش از دو سال گذشته باشد کلیه مراحل باید مجدد انجام شود در صورت تغییر مدیر‌عامل: آگهی تغییرات، مدارک هویتی، سوء پیشینه، مدرک تحصیلی، آدرس منزل، ایمیل، تلفن ثابت و همراه

الف- استعلام گواهی 186: درصورت تغییر آدرس، آگهی تغییرات، مدارک شرکت، آدرس شرکت، را تغییر و گواهی بر آدرس جدید صادر می‌شود.

ب- استعلام از سازمان تامین اجتماعی و مفاصا حساب بیمه درصورت تغییر آدرس شعبه بیمه تغییر می‌کند.

ج- تمدید نیاز به کلاس آموزشی ندارد ولی بازدید از محل انجام می‌شود.

 
مفاصا حساب ملک از چه جایی گرفته می‌شود؟

از حوزه مالیاتی مربوطه با توجه به کد پیتی طبق منطقه (شمال، جنوب، شرق، غرب)

 
جهت اخذ کارت بازرگانی شرکتی چه مفاصا حسابی لازم می‌باشد؟

گواهی 186 از سازمان مالیات مفاصا بیمه تامین اجتماعی ویژه تمدید

 
آیا فردی که تولید کننده باشد می‌تواند علاوه بر پروانه بهره برداری، کارت بازرگانی هم داشته باشد؟

بله می‌تواند کارت بازرگانی تولیدی دریافت کند شامل مواد..شود (مواد اولیه). در صورتی که شخص کارت تولیدی دریافت کند با توجه به داشتن پروانه بهره برداری معاف از مبالغ گمرک می‌باشد.

 
آیا فردی که وارد کننده باشد می‌تواند کارت بازرگانی داشته باشد؟

بله

 
آیا با داشتن کارت بازرگانی بدون داشتن نام و علایم تجاری می‌تواند صادرات انجام داد؟

بله

 
چند بار می‌توان کارت بازرگانی را تمدید کرد؟

محدودیتی ندارد

 
مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی چقدر است؟

یک سال، تولیدی‌ها 5 سال

 
آیا فردی که هم مدیر‌عامل شرکت است هم بصورت شخصی کارت بازرگانی دارد، می‌تواند همزمان دو کارت داشته باشد؟

بله یک فرد می‌تواند هم کارت شخصی هو شرکتی داشته باشد.

 
اگر شخصی ملک اداری داشته باشد ولی سند به نام شخص باشد و فرد متقاضی اخذ کارت بازرگانی شرکتی باشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

اجاره نامه به اسم شرکت تنظیم میگردد.

 
اگر کارت بازرگانی مربوط به شرکتی با مجوز از سازمان خاصی باشد برای اخذ باید مجوز بگیرد؟

به سازمان‌های دولتی کارت تعلق نمی‌گیرد، تعاونی‌ها باید از طریق خود اتاق تعاون برای دریافت کارت اقدام نمایند.

 
چگونه می‌توان کارت بازرگانی شخصی را باطل کرد؟

ابتدا باید اظهار نامه ثبت در دفاتر بازرگانی را در دفاتر بازرگانی را در اداره ثبت شرکت‌ها باطل و بعد با کلیه مدارک به اتاق مراجعه و کارت باطل شود.

 
آیا فردی که دارای کارت بازرگانی شرکتی می‌باشد می‌تواند همزمان صادرات کنیم و واردات کند؟

 باید در اداره ثبت و در اظهار نامه لحاظ کرد و هم در اتاق بازرگانی گزینه واردات و صادرات را انتخاب کرد.

 
آیا جهت اخذ کارت بازرگانی نیاز به مدرک تحصیلی است؟

بله مدرک بالای دیپلم مورد نیاز است.

 
اگر مدرک تحصیلی فرد دیپلم باشد آیا باید در کلاس آموزشی آن شرکت ثبت نام کند؟

بله فقط کارشناسان بازرگانی در کلاس حضور پیدا نمی‌کنند.


تفاوت کارت بازرگانی در تهران و شهرستان‌های دیگر در چیست؟

تفاوتی ندارد.

 
چه کسی می‌تواند در شهرستان کارت بازرگانی دریافت کند؟

تمام کسانی که واجد شرایط باشد می‌توانند کارت بازرگانی شخصی یا شرکتی دریافت نمایند، فرقی نمی‌کند به جز در مناطق آزاد

 
تفاوت کارت بازرگانی در منطقه آزاد و سرزمین اصلی در چیست؟

کارت سرزمین اصلی به کسانی تعلق می‌گیرد که در مناطق آزاد کارت دریافت می‌کنند و در همان منطقه فقط می‌توانند فعالیت کنند، به خاطر این که بتوانند در سایر شهرها فعالیت کنند باید از شهرهای همجوار کارت دریافت کنند که به آن کارت سرزمین اصلی می‌گویند.

در مناطق آزاد برای فعالیت در سایر شهرها باید از استان رشت کارت سرزمین اصلی دریافت نمایند.

 
اگر یک نفر نماینده کشور خارجی در ایران باشدآیا می‌تواند به نام آن شرکت خارجی کارت بازرگانی دریافت کند؟

بله

 
آیا نماینده شرکت خارجی برای واردات محصولش به کارت بازرگانی نیاز دارد؟

بله از اتاق ایران باید دریافت کند.

 
چند نفر با هم می‌توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند؟

هر کارت به نام یک شخص صادر می‌شود. کارت بازرگانی شخصی به نام شخص و کارت بازرگانی شرکتی به نام مدیر‌عامل.

 
در شرکت کارت بازرگانی به نام کدام یک از اعضا و عکس آن شخص صادر می‌شود؟

به نام شخص مدیر‌عامل


مسئولیت کارت بازرگانی شرکتی به عهده چه کسی است؟

بر عهده مدیر‌عامل می‌باشد.

 
آیا مسولیت کارت بازرگانی در سرزمین اصلی با منطقه آزاد متفاوت است؟

بله در سوال 28 بطور جامع توضیح داده شده است.

 
چه فعالیت‌های تجاری را می‌توان با کارت بازرگانی انجام داد؟

کلیه فعالیت‌های مجاز در زمینه‌های بازرگانی

به طور مثال در کشورهای اسلامی مثل ایران نمی‌توان مشروبات الکلی وارد کرد.